Małopolska Izba Hotelarska Gremium

2020-02-05

Małopolska Izba Hotelarska jest dobrowolnie powstałą organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającego hotele rodzinne, pensjonaty, restauracje i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zamiarem Izby jest kontynuacja zasad i obyczajów dawnej Korporacji Gremium Właścicieli Hoteli i Pensjonatów w Krakowie.

Reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, a w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, na obszarze Województwa Małopolskiego.

Podejmujemy działania, mające na celu rozwój turystyki oraz promocji Krakowa i Województwa Małopolskiego, wspieramy pomoc w nawiązywaniu kontaktów członków Izby z partnerami
w kraju i zagranicą.

Pomagamy w podnoszeniu poziomu usług, w tym także w popieraniu kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa, gastronomii, organizowania praktyk szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli, gastronomii i usług, służących do obsługi krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego.
Więcej na naszej stronie

Do góry